TẬP ĐOÀN RECRUIT HOLDINGS

Recruit Global Incubation Partners (RGIP), a corporate venture capital arm of Recruit Holdings, invested to own 19.8% of Anphabe JSC The investment supports Anphabe JSC to strongly expand its Online Network of Management professionals www.anphabe.com and to become the first integrated Employer Branding solution provider in Vietnam. September 10th 2013, Anphabe Joint Stock Company (Anphabe …Read more

TẬP ĐOÀN RECRUIT HOLDINGS

Recruit Global Incubation Partners (RGIP), công ty đầu tư trực thuộc tập đòan Recruit Holdings bước đầu nắm giữ 19,8% công ty cổ phần Anphabe Việc đầu tư sẽ tạo điều kiện để Anphabe JSC phát triển mạnh mẽ Mạng cộng đồng các nhà quản lý www.Anphabe.com và trở thành đối tác cung cấp giải …Read more

(Anphabe.com)-Phát hiện một thông tin hữu ích cho nhiều người, bạn sẵn sàng truyền tin. Thấy một cơ hội có thể thay đổi cuộc sống của nhiều người, bạn sẵn sàng chia sẻ. Đó là công việc của người kết nối… Trước khi biết và có dịp trao đổi với Thanh Nguyễn, người sáng lập …Read more

(Anphabe.com) – Thời kinh tế khủng hoảng, doanh nghiệp gặp khó đủ đường. Từ các yếu tố bên ngoài như sức mua, thị trường, nguồn cung… cho đến những yếu tố nội tại như vốn liếng và con người. Không kể hàng loạt các doanh nghiệp đã phá sản, ngừng hoạt động phải cho nhân …Read more

(Anphabe.com) – Trong thời buổi kinh tế thị trường nếu bạn đủ thông minh và nghiêm túc với nghề nghiệp, phải coi mình là món hàng, quan trọng là món hàng đó có thương hiệu hay không và nhà tuyển dụng sẽ trả bao nhiêu tiền cho giá trị mà bạn mang lại – Bà …Read more

Anphabe - Connecting leaders!

26 letters of the Alphabet create the world of languages – 26 connections on ANPHABE create the world of opportunities.

Contact

Hotline:(84 8) 6268 2222, ext. 107