(Anphabe.com) – Brian Tracy, diễn giả hàng đầu thế giới về tối đa hóa năng lực thành công cá nhân và doanh nghiệp sẽ trực tiếp huấn luyện một ngày duy nhất tại hội thảo “Nhân đôi hiệu năng công việc – Trở thành cá nhân và lãnh đạo kiệt xuất” ngày 15/12/2011 ở KS. …Read more

Anphabe - Connecting leaders!

26 letters of the Alphabet create the world of languages – 26 connections on ANPHABE create the world of opportunities.

Contact

Hotline:(84 8) 6268 2222, ext. 107