(Anphabe.com) – Video do chương trình truyền hình Diễn đàn CEO Kênh VITV thực hiện, phỏng vấn bà Nguyễn Thị Việt Thanh – CEO Mạng cộng đồng Doanh Nhân Anphabe.com về “Kỹ năng Networking của Doanh Nhân”. Kỹ năng “Networking” của Doanh Nhân – Diễn đàn CEO kênh VITV – Part 1 Kỹ năng “Networking” …Read more

(Anphabe.com) – Video do chương trình truyền hình Chào Buổi Sáng của HTV7 thực hiện, phỏng vấn bà Nguyễn Thị Việt Thanh – CEO Mạng cộng đồng Doanh Nhân Anphabe.com trong chuyên đề “Mỗi tuần một nguyên tắc vàng”. TweetFacebookLinkedInTumblrStumbleDiggDelicious

(Anphabe.com) – Video do chương trình truyền hình Chào Buổi Sáng của HTV7 thực hiện, phỏng vấn bà Nguyễn Thị Việt Thanh – CEO Mạng cộng đồng Doanh Nhân Anphabe.com về “Nghệ thuật động viên và khuyến khích người khác”. TweetFacebookLinkedInTumblrStumbleDiggDelicious

Anphabe - Connecting leaders!

26 letters of the Alphabet create the world of languages – 26 connections on ANPHABE create the world of opportunities.

Contact

Hotline:(84 8) 6268 2222, ext. 107