(Anphabe.com) – Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Việt Thanh, một trong những người Việt đầu tiên được Unilever cử ra nước ngoài làm quản lý cao cấp phụ trách khu vực châu Á, châu Phi và Trung Đông; “linh hồn” của cổng việc làm trên 1000 USD đầu tiên Caravat.com, và giờ …Read more

Anphabe - Connecting leaders!

26 letters of the Alphabet create the world of languages – 26 connections on ANPHABE create the world of opportunities.

Contact

Hotline:(84 8) 6268 2222, ext. 107